Blog

terug

Draai eerst aan alle andere knoppen voordat je de bedrijfsarts inschakelt

Er is veel onwetendheid over de weg die je kunt bewandelen als een medewerker uitvalt. Van vroeger uit denken veel werknemers, maar ook werkgevers, dat de bedrijfsarts de alwetende is, terwijl hij enkel een medische beoordeling doet. Vervolgens kijk je zelf met de medewerker naar welke werkzaamheden dan nog mogelijk zijn. Onze overtuiging is dat het antwoord op deze vraag vooral bij de werknemer zelf ligt. Geef hem of haar daarom ook zelf meer regie.

Veranderend verzuimlandschap
Het verzuimlandschap in Nederland verandert, ook door corona. Mensen hebben meer angsten, krijgen (vage) klachten of lopen ergens tegenaan. Dat kan zijn op het werk, privé of alles bij elkaar, het wordt allemaal te veel. Uitval ligt op de loer. Als iemand zich ziekmeldt is het daarom slimmer eerst in gesprek te gaan: wat wil en kan iemand nog wel.

Efficiënte aanpak
Het doel is dat de medewerker zo snel mogelijk herstelt. Zit iemand weer lekker in z’n vel, dan is hij of zij ook weer loonwaardig voor het bedrijf. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Meestal wordt alleen gekeken naar het medische stukje, daarover geeft de bedrijfsarts een advies. Maar er zijn nog veel meer knoppen waar je aan kunt draaien. De werknemer kan zelf het beste aangeven welke knoppen dat zijn. Wij raden werkgevers dan ook aan eerst een goed gesprek te voeren. Vraag de werknemer wat er niet goed gaat, waardoor hij of zij is uitgevallen. En gebruik deze informatie om de arbeidsverhoudingen of de inhoud van het werk zo aan te passen dat iemand duurzaam herstelt. Op deze manier kan in veel gevallen de (kostbare) weg naar de bedrijfsarts voorkomen worden.

Geef de werknemer een stem
Ik merk in de praktijk dat werknemers bang zijn om de regie te pakken. De Wet Verbetering Poortwachter is van kracht, dus ik ga een traject in en de bedrijfsarts zal wel bepalen wat er moet gebeuren, dat is vaak de (ouderwetse) gedachte. Maar geef je de werknemer een duidelijke stem, dan bereik je als werkgever eerder je doel. Re-integreren is eigenlijk gewoon zorgvuldig samenwerken. Als mensen zich onderdeel voelen van het re-integratieplan, zijn ze veel sneller terug in de organisatie.

Afspraak bedrijfsarts goed voorbereiden
Is een afspraak met de bedrijfsarts om medische redenen toch nodig, dan adviseren wij de medewerker dit gesprek goed te laten voorbereiden. Wij hebben hiervoor een tool ontwikkeld, een eenvoudig hulpmiddel. Het is een korte vragenlijst die de medewerker zelf invult, waardoor hij of zij concreet gaat nadenken over wat de triggers zijn in het werk. Daarbij wordt iemand gedwongen aan te geven wat nog wel kan, waar kansen en mogelijkheden liggen binnen de organisatie. Het resultaat is een effectief gesprek met de bedrijfsarts. Want ligt er al een plan van aanpak waar overeenstemming over is, dan zal de bedrijfsarts daar eerder zijn goedkeuring voor geven.

De neuzen snel dezelfde kant op
De ouderwetse houding van ‘ik ben ziek, nu wordt er voor mij een pad uitgestippeld’, daar willen wij bij De Verzuimmakelaar vanaf. Want hoe sneller de neuzen van werkgever en werknemer dezelfde kant op staan, hoe eerder iemand herstelt en terugkeert. En dat is win-win: de werknemer is fit en blij en de werkgever heeft weer een volwaardige kracht.

terug

De Tips Van De Verzuimmakelaar Op Een Rijtje:

  • Zijn er problemen als werkdruk te hoog, niet op de juiste werkplek, niet overweg kunnen met een collega of leidinggevende, ga dan eerst met elkaar in gesprek. Haal boven water wat er echt speelt. Deze issues mogen geen reden zijn voor ziekmelding.

  • Houd alles wat beïnvloedbaar is bij jezelf, de bedrijfsarts gaat alleen over de medische beoordeling.

  • Is een afspraak met de bedrijfsarts toch nodig, laat een werknemer dan goed voorbereid naar de afspraak gaan.

  • Formuleer samen een duidelijke vraag voor de bedrijfsarts of stel een re-integratieplan op. Gebruik hiervoor onze tool.

  • Wil je het vanaf het begin goed aanpakken? Maak dan een afspraak met een van onze casemanagers.