Onze professionals

Casemanager

Onze casemanager voert de regie en maakt een plan van aanpak. Zo blijven de verzuimkosten beheersbaar en wordt snel duidelijk welke deskundigen nodig zijn om het herstel van de medewerker te ondersteunen.

De casemanager begeleidt het re-integratieproces namens jou als werkgever en is het aanspreekpunt voor je medewerker. Daarnaast geeft de casemanager advies en zorgt ervoor dat alle partijen doen wat ze moeten doen. Onze casemanager heeft dus een spilfunctie binnen het herstel- of re-integratieproces van jouw medewerkers.

Kerndeskundigen

Kerndeskundigen hebben specialistische kennis waarmee ze werkgevers en hun medewerkers kunnen adviseren over een gezonde en veilige werkplek. De Arbowet benoemd er vier: de arbeidshygiënist, Arbeids- en Organisatieadviseur, Hogere Veiligheidskundige en de bedrijfsarts.

 • Arbeidshygiënist
  Geeft advies over de belastende factoren die in of door de werkomgeving kunnen ontstaan en de gezondheid beïnvloeden.
 • Arbeids- en organisatiedeskundige
  Richt zich op de inhoud van het werk, de werkbeleving, de organisatiestructuur en de arbeidsomstandigheden. En kijkt naar de manier waarop met verzuim wordt omgegaan.
 • Hogere veiligheidsdeskundige
  Adviseert organisaties over een goede uitvoering van het Arbobeleid, zodat het voldoet aan de wet- en regelgeving. En over de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). De Hogere Veiligheidskundige is bovendien gesprekspartner voor andere deskundigen en externe toezichthouders.
 • Bedrijfsarts
  Stelt een probleemanalyse op, houdt tijdens verzuim periodieke evaluaties met de medewerker en stelt medische informatie op voor het re-integratieverslag van de WIA-aanvraag als dat aan de orde is.

Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB)

Onze  praktijkondersteuner bedrijfsarts neemt een aantal taken over van de bedrijfsarts, die hierdoor meer tijd heeft voor ingewikkelde kwesties en werkzaamheden die alleen hij of zij kan uitvoeren.

De POB kan de triage (de beoordeling van de ziekmelding) op zich nemen en het vastleggen van (medische) gegevens. En heeft in sommige situaties contact met de leidinggevende en medewerker over het plan van aanpak. Dit ontlast de bedrijfsarts enorm.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon helpt en steunt medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen, integriteitsincidenten of andere misstanden. De Verzuimmakelaar kan optreden als externe vertrouwenspersoon.

Het is niet verplicht een vertrouwenspersoon te benoemen. Op basis van de Wet Huis voor klokkenluiders is het voor organisaties met 50 of meer medewerkers wel verplicht een regeling te hebben voor het intern melden van misstanden. Medewerkers hebben dan recht op een adviseur. De vertrouwenspersoon is zo’n adviseur, die in vertrouwen geraadpleegd kan worden. Een externe vertrouwenspersoon kan het gevoel van veiligheid bij medewerkers bevorderen.

Mediator

Het functioneren of herstel van een medewerker kan ernstig belemmerd worden door een sluimerend conflict. Een mediator kan slepende, juridische procedures voorkomen.

Zo’n sluimerend conflict hoeft niet eens hardop uitgesproken te zijn, maar het ‘suddert’ wel. Iedereen zal begrijpen dat dit er níet voor zorgt dat de medewerker (weer) lekker vlot aan het werk gaat. Onze ervaring is dat wanneer beide partijen aan tafel gaan en moeilijke kwesties uitspreken tegenover elkaar, de lucht enorm geklaard wordt.

 • Zakelijk partners
  Niet alleen conflicten met werknemers vragen om een mediator. Ook twee directieleden of een leverancier en klant kunnen in netelige situaties verzeild raken. De zure nasmaak van een verloren, maar ook gewonnen juridische strijd is vaak lang en bitter. Niet prettig als je daarna samen verder moet. Bovendien is er vaak veel geld mee gemoeid. Geld dat beter geïnvesteerd kan worden in een betere toekomst voor het bedrijf.
wave

Advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag vrijblijvend informatie ontvangen?
Neem nu contact op!

Melissa

Casemanager ROV
Praktijkondersteuner bedrijfsarts

Myrtille

Casemanager ROV
MfN-registermediator

Arwen

Casemanager ROV
Praktijkondersteuner bedrijfsarts

Anique

Casemanager ROV