Onze diensten

Preventie

Hun werkzame leven volledig inzetbaar, dat wensen we jouw medewerkers. Want werk is meer dan alleen inkomen. Je zorgt er dan ook voor dat je medewerkers geen onnodige risico’s lopen op ongevallen of op een andere manier uitvallen door verzuim. Een veilige en gezonde werkomgeving, daar gaan wij voor!

Lees meer

Training en coaching

Wat is de oorzaak van het verzuim? En hoe kun je het voorkomen of zelf doeltreffend aanpakken? Bij De Verzuimmakelaar bieden we trainingen en coaching om je meer inzicht te geven, je kennis te vergroten en de nodige vaardigheden eigen te maken.

Lees meer

HR-advies

Kerndeskundigen hebben specialistische kennis waarmee ze werkgevers en hun medewerkers kunnen adviseren over een gezonde en veilige werkplek. De Arbowet benoemd er vier: de arbeidshygiënist, Arbeids- en Organisatieadviseur, Hogere Veiligheidskundige en de bedrijfsarts.

Lees meer

Arwen

Casemanager ROV
Praktijkondersteuner bedrijfsarts

Myrtille

Casemanager ROV
MfN-registermediator

Anique

Casemanager ROV