Blog

terug

Een gratis en vrijblijvend arbeidsspreekuur kan uitval voorkomen

Enige tijd geleden kwam ik in gesprek met eigenaar van De Verzuimmakelaar, Mirelle Klijs. Allebei erg enthousiast over ons vakgebied, ontdekten we een gezamenlijke uitdaging. Dit heeft geleid tot een samenwerking in de vorm van het arbeidsspreekuur. Deze dienst, genaamd YourCompanyCare, is gratis en vrijblijvend voor alle medewerkers van de klanten van De
Verzuimmakelaar. En is bedoeld om tijdig te herkennen of een klacht kan leiden tot uitval op het werk.

Door Bas Wolbert, eigenaar Wolbert Fysio

Zorgvermijders
Mensen vermijden steeds vaker zorg vanwege de hoge kosten. Door het arbeidsspreekuur wordt de drempel verlaagd om een (beginnende) klacht door een ervaren bedrijfsfysiotherapeut te laten beoordelen, ook in relatie tot het werk. Een medewerker die het arbeidsspreekuur bezoekt loopt vaak na tien minuten opgelucht of met een eenvoudig advies de deur weer uit. Om vervolgens de volgende dag het werk weer verantwoord te hervatten. Blijkt er toch een hulpvraag te zijn, dan kan meteen een afspraak ingepland worden om zo ergere klachten te voorkomen. De afspraak die vervolgens wordt gemaakt, valt binnen de zorgverzekering voor fysiotherapie.

Bio-psycho-sociale benadering
Binnen YourCompanyCare beoordelen we lichamelijke klachten vanuit een bio-psycho-sociale benadering. De impact op je spier-peessysteem met als oorzaak een psychische reden is inmiddels wetenschappelijk bewezen. Stress en je grenzen niet goed bewaken zijn hier voorbeelden van. Is een andere zorgverlener nodig, dan verwijzen we door. Tijdens het arbeidsspreekuur bepalen we samen met de medewerker wat de meest voor de hand liggende zorg zou kunnen zijn.

Poortwachter zet hoog in
YourCompanyCare hebben we mede ontwikkeld omdat de Wet verbetering poortwachter deze laagdrempelige aanpak niet faciliteert. Gewoon even een vraag stellen of laten beoordelen of er überhaupt een hulpvraag is, is niet mogelijk, je komt meteen terecht in een bureaucratische cyclus. Dit systeem voorziet dus niet in vroegtijdig schakelen en hierbij zelf de regie houden. Het arbeidsspreekuur helpt arbodienstverleners zoals De Verzuimmakelaar de drempel te verlagen, waardoor dit wel mogelijk wordt.

Bevorderen gezondheid op de werkvloer
Het arbeidsspreekuur heeft zich inmiddels bewezen als een effectief instrument voor het bevorderen van de gezondheid en productiviteit van de medewerkers. We bieden preventie en vroegtijdige interventie, individuele zorg, aanbevelingen voor werkplekaanpassingen en ergonomische verbeteringen ten behoeve van de veiligheid. Dit draagt allemaal bij aan het verminderen van ziekteverzuim, het voorkomen van langdurige gezondheidsproblemen en aan een verhoogde productiviteit. Daarbij voelen medewerkers zich gewaardeerd en ondersteund door hun werkgever, waardoor ze veel meer betrokken zijn.

Anticiperen op grotere problemen
Zorgvermijding kan leiden tot grotere problemen. Met YourCompanyCare helpen we bedrijven hierop te anticiperen. Tijdens onze consultaties kunnen medewerkers hun werkgerelateerde
gezondheidsproblemen bespreken, van nek- en rugklachten tot ergonomische kwesties en blessurepreventie. We hebben meerdere vestigingen, dus er is altijd wel een locatie in de buurt. Een toegankelijk inloopspreekuur in de regio, dat is het idee.

Neem gerust contact op
Wil jij graag gebruikmaken van deze gratis dienst en wens je hiervoor een afspraak te maken, neem dan gerust contact op met De Verzuimmakelaar: info@deverzuimmakelaar.nl. Zij helpen je graag verder.

terug