Blog

terug

Eenzaamheid Gen Z: als werkgever hoef je geen therapeut te zijn. Maar wat dan wel?

In de praktijk zie ik het steeds vaker, dat eenzaamheid de oorzaak is van frequent en zelfs langdurig verzuim. Vooral Generatie Z (1996 – 2015) is er extra gevoelig voor, mede door de coronapandemie. Voor de toekomst van jouw organisatie is het welzijn van deze generatie essentieel. Maar hoe ga je hier als werkgever dan mee om?

Door Myrtille van Hout

Eenzaamheid onder jongeren
Jongeren zijn de generatie van de toekomst, maar het gaat niet altijd zo goed met ze. Uit internationaal onderzoek blijkt dat tijdens het tweede jaar van de coronacrisis bijna de helft van de jongeren te maken kreeg met mentale problemen, omdat ze elkaar niet konden ontmoeten. Het aantal jongeren dat last heeft van mentale klachten is volgens een onderzoek door het RIVM na corona echter niet gedaald. Toch schakelen ze nu om een of andere reden minder snel hulp in. Werkgevers kunnen hier daarom een rol in spelen.

Eenzaamheid maakt ziek
De impact van eenzaamheid op welzijn en inzetbaarheid mag je niet onderschatten. Het kan leiden tot allerlei psychische en lichamelijke problemen: depressie, slapeloosheid, een verzwakt immuunsysteem, hartproblemen en een hoge bloeddruk, om maar wat effecten te noemen. Het is echter een subjectief begrip en niet iets dat alleen speelt onder Generatie Z, ook oudere medewerkers kunnen zich eenzaam voelen. Bijvoorbeeld een verpleegkundige met veel ervaring, die geen aansluiting vindt bij jongere collega’s. Of een directeur van een bedrijf met medewerkers in dienst, die merkt dat hij er feitelijk toch alleen voor staat als er zich moeilijke situaties voordoen. Eenzaamheid kent dus vele vormen en doet zich voor als écht contact ontbreekt.

Wees alert
Ben je ervan bewust dat door een hoge werkdruk en het digitale (hybride) werken eenzaamheid enorm wordt versterkt. Neem dan ook maatregelen als dit binnen jouw organisatie speelt en creëer een werkomgeving die uitnodigt tot contact. Iemand die zich eenzaam voelt - jong of wat ouder - schaamt zich er vaak voor en sluit zich dan af. Betrek daarom een collega die zich afzondert bewust bij gesprekken of sociale activiteiten, ook al reageert diegene in eerste instantie misschien wat nors.

Toon oprechte interesse
Zorg voor een veilige omgeving waar medewerkers hun ervaringen met eenzaamheid durven delen. Daarbij is het belangrijk dat leidinggevenden oprechte interesse tonen en écht luisteren, zonder oordeel. Aandacht en interesse kunnen wonderen doen, maar vanuit medelijden of sociale wenselijkheid werkt het averechts. Als je echt weet hoe het met je medewerkers gaat, kun je individuele hulp bieden. De lijn tussen goed werkgeverschap en inmenging in iemands persoonlijke leven is hierbij dun, maar geen reden om dan maar niets te doen. Investeer je nu niet in je medewerkers, in Generatie Z, dan ben je ze over een paar jaar kwijt en houd je de organisatie niet meer overeind.

terug

De Tips Van De Verzuimmakelaar Op Een Rijtje:

  • Bied nieuwe medewerkers een introductieprogramma aan, zodat ze kennis kunnen maken met collega’s en de bedrijfscultuur. Hierdoor voelen ze zich eerder thuis en zijn ze sneller productief.

  • Zorg ervoor dat je weet wat iemand motiveert door het juiste gesprek te voeren en speel hierop in. De Verzuimmakelaar kan je hierbij helpen.

  • Blijf een medewerker die veel thuis werkt monitoren, niet op inzetbaarheid maar op eenzaamheid.

  • Organiseer gezamenlijke activiteiten die niet over werk gaan. Houd hierbij rekening met de interesses van Generatie Z.

  • Ondanks alle maatregelen en aandacht kan het zijn dat een medewerker zich eenzaam blijft voelen. Bied dan professionele hulp aan, dat kan via De Verzuimmakelaar.