Blog

terug

Is signaleren van huiselijk geweld jouw taak?

Fysieke, psychische of seksuele mishandeling: huiselijk geweld heeft een enorme impact. Ongeveer 70 procent van de slachtoffers heeft een betaalde baan. Ruim de helft mist drie of meer werkdagen per maand, huiselijk geweld is verantwoordelijk voor minstens tien procent van het (ziekte)verzuim (bron: sociaalwerknederland.nl). Ook concentratieproblemen en productieverlies komen veel voor. Daarom is het belangrijk dat je medewerkers weten dat ze er met jou over kunnen praten. En dat jij weet welke stappen je kunt ondernemen om huiselijk geweld te stoppen.

Door Myrtille van Hout

Veilige werkplek, veilig thuis
Op het werk moet je je veilig kunnen voelen, gelukkig besteden steeds meer werkgevers hier aandacht aan. Denk aan het voorkomen van agressief gedrag, seksuele intimidatie en pestgedrag. Onveiligheid kan een negatief effect hebben op de gezondheid en het welbevinden van medewerkers, met depressie en verzuim als resultaat. Als de werkplek veilig is, kan het ook een plek zijn waar slachtoffers van huiselijk geweld hun problemen durven delen. Als je dan als werkgever weet hoe je moet handelen, kun je de eerste stappen zetten richting hulp en het stoppen van het geweld.

Hulp van buitenaf nodig
Huiselijk geweld stopt niet vanzelf, vaak is het nodig dat de omgeving ingrijpt. Als werkgever kun je ervoor zorgen dat het onderwerp binnen jouw organisatie bespreekbaar is en een helpende hand bieden. Heb je het vermoeden dat een van je medewerkers slachtoffer is van huiselijk geweld, of misschien een geweldpleger is, dan is het zaak hierover het gesprek aan te gaan. Dit vraagt wel om goede gespreksvaardigheden, want wat als je vermoedens niet waar zijn?

Signalen van huiselijk geweld
Voor de veiligheid van je medewerker is het belangrijk alert te zijn op de signalen van huiselijk geweld. Mensen schamen zich er vaak voor en proberen het daarom te verbergen. Toch kan het je opvallen dat iemand heel stil en teruggetrokken is of juist druk gedrag vertoont. Of dat iemand schrikt van aanrakingen of vaak verwondingen heeft en daar ongeloofwaardige verklaringen voor geeft. Ook afwijkend sociaal gedrag kan wijzen op huiselijk geweld, zoals moeite met oogcontact of afspraken steeds afzeggen of uitstellen. En psychosomatische klachten als trillen, zweten, hartkloppingen, hyperventilatie, neerslachtigheid en maagpijn kunnen tekenen zijn, de lijst van signalen is enorm.

Inzetten van een professional
Wat het nog complexer maakt is dat geen enkel signaal een duidelijk bewijs is, er kan ook iets anders aan de hand zijn. Het is daarom belangrijk hulp in te roepen van een professional, zoals bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon of bedrijfsarts. Zij weten hoe ze hierover het gesprek kunnen aangaan en waar medewerkers terecht kunnen voor hulp. Zo kun je ervoor zorgen dat het bij je medewerker thuis weer veilig wordt.

Casemanager als eerste aanspreekpunt
Vermoed je dat een medewerker slachtoffer is van huiselijk geweld, neem dan gerust contact op met een van onze casemanagers. Als spin in het web weten zij welke hulpverleners de competenties hebben om veranderingen in gedrag waar te nemen, signalen te herkennen en het goede gesprek aan te gaan. Gaat het om allochtone medewerkers, dan zijn ook interculturele competentie belangrijk. Of je nou vermoedens hebt of het zeker weet, je zorgen met ons delen is een belangrijke eerste stap.

terug

De Tips Van De Verzuimmakelaar Op Een Rijtje:

  • Maak kenbaar in je organisatie dat praten over huiselijk geweld geen taboe is.

  • Train leidinggevenden op het herkennen van signalen. Op mccourse.nl vind je bijvoorbeeld korte courses voor stress-signalen herkennen en bespreken.

  • Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Herken je signalen, neem dan contact op met De Verzuimmakelaar. Wij kunnen je helpen de juiste professionals in te schakelen.