Blog

terug

Kun jij stress-signalen herkennen en goed bespreekbaar maken? Je kunt er verzuim mee beïnvloeden!

Volgens onderzoek van TNO is veertig procent van de werkgevers van mening dat werkstress een van de belangrijkste risico’s is voor verzuim. In de coronaperiode was het aantal werknemers met burn-outklachten verminderd, maar is daarna weer flink toegenomen. Gevolg: hoge verzuimkosten. Leidinggevenden staan het dichtst bij de medewerkers, dus kunnen als eersten
signalen herkennen. Ze moeten echter ook weten welke stappen ze vervolgens kunnen ondernemen om verzuim te voorkomen.

Door Mardou Hollenbach, directeur McCourse

Leidinggevenden trainen
Uit het TNO-onderzoek kwam ook naar voren dat 42% van de werkgevers het nodig vindt maatregelen te treffen. En dat 37% van de werknemers aangeeft dat werkdruk of werkstress de reden is van hun werk gerelateerde verzuim. Vaak hebben direct leidinggevenden de beste kijk op de medewerkers. Het is daarom belangrijk hen te trainen, zodat ze stress-signalen leren herkennen en goed kunnen bespreken.

Slechts 30% puur medisch
Werkstress is dus een belangrijke reden voor uitval. Maar ook stress die veroorzaakt wordt door privé gerelateerde zaken zorgt voor verzuim. Slechts 30% van het verzuim blijkt een puur medische oorzaak te hebben. Dit betekent dat je uitval voor een groot deel kunt beïnvloeden. Preventief aan de slag gaan met signalen is dus heel effectief.

Stress op verschillende niveaus
Een belangrijke vraag die een werkgever aan alle medewerkers moet stellen is: wat zie ik aan jou als je stress hebt. Want iedereen laat stress op een andere manier zien. Op gedragsniveau kan het opvallen dat iemand zich steeds meer terugtrekt. Uit stress zich cognitief, dan kan de medewerker zich bijvoorbeeld minder goed concentreren en maakt hierdoor meer fouten. Wordt iemand sneller boos of geïrriteerd, dan uit stress zich op emotioneel niveau. En ook fysieke klachten zoals rugpijn of migraine kunnen uitingen zijn van stress. Het zijn allemaal signalen waar je als werkgever alert op moet zijn. Maak je ze vervolgens op een goede manier bespreekbaar met de medewerker, dan kun je met elkaar onderzoeken wat er nodig is om uitval te voorkomen.

Hersteltijd is nodig
Een andere belangrijke vraag van de werkgever: waar herstel jij van? Gaat iemand bijvoorbeeld graag hardlopen om stress kwijt te raken, maar hier is geen tijd meer voor omdat mantelzorg aan de orde is, dan mist iemand hersteltijd. Dan wordt het gevaarlijk en ligt uitval op de loer. Bespreek samen met de werknemer wat er nodig is om uitval toch te voorkomen. Misschien is wandelen in de pauze een oplossing of het inschakelen van een mantelzorgorganisatie.

Werknemer zelf laten nadenken
Belangrijk is dat de werkgever niet alles direct gaat oplossen. Begin altijd met de vraag wat de werknemer er zelf aan kan doen. Iemand eerst zelf laten nadenken heeft namelijk het meeste effect. De volgende vraag is dan, wat kunnen wij als werkgever hierin betekenen. Zorg er vervolgens voor dat je concrete afspraken met elkaar maakt en kom hier ook regelmatig op terug. Door op deze manier aandacht te hebben voor de medewerker, kun je uitval voorkomen.

Kost dat niet te veel tijd?
Wat ik zie in de praktijk is dat werkgevers veel tijd kwijt zijn aan het managen van werknemers die al ziek zijn. Hierdoor wordt preventie nogal eens over het hoofd gezien, terwijl hier veel meer winst op te behalen is. Uiteindelijk kost het voorkomen van verzuim veel minder tijd dan het managen van medewerkers die al verzuimen. Zorg er daarom voor dat leidinggevenden goed getraind zijn.

terug

De Tips Van De Verzuimmakelaar Op Een Rijtje:

  • Zorg ervoor dat leidinggevenden de stress-signalen kennen van de medewerkers en weten hoe hun collega’s herstellen van stress.

  • Leer leidinggevenden stress bespreekbaar te maken op een goede manier.

  • Zoek samen met de medewerker naar oplossingen om verzuim te voorkomen en leg gemaakte afspraken vast.

  • Kijk op McCourse.nl voor een training  ‘Stress-signalen herkennen en bespreken’. Tijdens deze course kun je oefenen met een acteur. Dit kan via een livestream of incompany.