Blog

terug

Pestgedrag veroorzaakt uitval: het raakt jouw hele team!

Bij het woord pesten denk ik meteen aan de basisschool, ik vind het namelijk heel kinderachtig klinken. Maar als je kijkt naar de gevolgen voor je organisatie, dan is het ineens niet meer zo kinderachtig. Frequent verzuim, verminderde productiviteit, een hoger personeelsverloop en imagoschade – ‘bij die club wil je niet werken’ – kosten jou als werkgever een heleboel geld. Onderschat pestgedrag daarom niet!

Door Myrtille van Hout

Gevolgen van pesten
Pesten is een breed begrip. Het gebeurt verbaal, non-verbaal en fysiek, openlijk en verborgen. Denk onder meer aan roddelen, uitlachen, kleinerende opmerkingen en flauwe grappen. Maar ook constante kritiek, intimidatie, sabotage en isolatie van steeds dezelfde persoon vallen onder pesten. Als een medewerker zich door het pestgedrag van een collega niet goed voelt op het werk, heeft dit niet alleen invloed op het functioneren maar ook op zijn of haar gezondheid. Door de psychische druk kan er werkstress ontstaan, ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd, een van de belangrijkste arbeidsrisico’s.

Maak pesten bespreekbaar
Pesten op het werk valt onder de Arbowet, als werkgever moet je je medewerkers hiertegen beschermen. Maar hoe herken je het? Vaak gebeurt het in dezelfde vorm als op het schoolplein: er is een pestkop, een groot aantal meelopers en de gepeste. De leraar, lees werkgever of leidinggevende, doet hier niks aan. De gevolgen kunnen heel groot zijn dus wij adviseren om er juist wel aandacht aan te schenken. Maak pesten bespreekbaar binnen je organisatie.

Het verschil tussen plagen en pesten
Maar waar ligt nou de grens tussen plagen en pesten? Plagen is speels en luchtig en een grap is nooit bedoeld om iemand te kwetsen. Pesten daarentegen is negatief en gebeurt opzettelijk. De pestkop wil intimideren en macht uitoefenen. Het is herhaaldelijk gedrag dat is bedoeld om iemand te kwetsen en vernederen. Blijf alert, pesten gebeurt overal, uit onderzoek blijkt dat 23% van de werknemers wel eens gepest is op de werkvloer. Dus blijven prestaties achter, meldt iemand zich steeds vaker ziek of heeft hij of zij een negatieve houding tijdens het functioneringsgesprek, wees dan niet naïef en onderzoek wat er écht aan de hand is.

Anti-pestbeleid
Om pesten bespreekbaar te maken, zou je kunnen beginnen met een anti-pestbeleid. Leg daarin gedragsregels vast, bijvoorbeeld dat je met elkaar afspreekt dat collega’s niet wegkijken als iemand gepest wordt, want dat is de grootste groep. Dat ze niet meelachen om de vervelende grappen en de gepeste juist betrekken bij de vrijdagmiddagborrel of het teamuitje. Voor iemand die zich niet veilig voelt op het werk is het namelijk heel lastig om naar voren te stappen en voor zichzelf op te komen. Schenk er daarom ook aandacht aan tijdens functioneringsgesprekken, stel de vraag of pesten voorkomt in het team, want er gebeuren altijd dingen die jij niet ziet. Ontwikkelt je medewerker een angst om naar het werk te gaan, dan kun je er donder op zeggen dat diegene vroeg of laat uitvalt. Hiermee is pesten dus niet alleen een probleem van de gepeste, maar kan het een probleem worden van het hele team, ook van de meelopers.

terug

De Tips Van De Verzuimmakelaar Op Een Rijtje:

  • Stel een anti-pestbeleid op. De Verzuimmakelaar kan hierbij helpen.

  • Train je leidinggevenden zodat zij de signalen van pestgedrag herkennen en het vervolgens op een goede manier kunnen aanpakken.

  • Houd teamsessies om pestgedrag te veranderen of voorkomen. Werk toe naar een open, transparante cultuur.

  • Zorg ervoor dat medewerkers terechtkunnen bij een vertrouwenspersoon. Dit kan ook via De Verzuimmakelaar.

  • En ‘last but not least’: geef zelf het goede voorbeeld. Pestgedrag veroorzaakt uitval: het raakt jouw hele team!