Blog

terug

Spoor 1 én 2 tegelijk, hoe dan?

Het klinkt verwarrend; het tegelijktijdig inzetten van spoor 1 én 2. Maar toch komt het regelmatig voor. Het UWV wil namelijk dat de werkgever ten allen tijde kijkt naar de kansen van de zieke werknemer binnen het bedrijf. Bij een spoor 1 traject is dit de eis. Wanneer een arbeidsdeskundige bepaalt dat een spoor 2 traject opgestart dient te worden, dan gebeurt het vaak dat werkgevers het spoor 1 traject achter zich laten. Maar dat is niet verstandig. Zelfs in het tweede ziekte jaar verlangt het UWV van de werkgever dat er gekeken wordt naar een interne oplossing. Van de andere kant moet je er niet te lang mee soebatten en moet je soms knopen doorhakken.

Dat betekent voor een werkgever dat er continu gekeken moet worden naar de kansen voor een oplossing binnen het bedrijf en de kortste weg naar werk. Die kan dus ook buiten de huidige werkgever liggen. Dit zogenaamde 2-sporenbeleid dient grondig getoetst en geëvalueerd te worden, anders krijg je daar geheid vragen over bij de WIA aanvraag. Het vergt een professionele aanpak.

Wij hebben daar ruime ervaring mee en gebruiken de juiste tools om dit traject goed vast te leggen. Het UWV wil namelijk altijd een gedegen onderbouwing waarom iets wel of niet lukt. Heb je een dossier waarbij de arbeidsdeskundige in beeld komt, neem dan contact op om te sparren over je aanpak.

terug

De Tips Van De Verzuimmakelaar Op Een Rijtje:

  • Wacht niet met het inzetten van een arbeidsdeskundige tot het einde van het eerste ziektejaar. Trek dit moment naar voren in overleg met bedrijfsarts en werknemer.

  • Volg het advies van de arbeidsdeskundige en leg dit vast.

  • Rond het eerste ziektejaar veranderen er vaak meer zaken voor de werknemer. Besteed daar tijd en zorg aan om dat duidelijk te bespreken.

  • Uitvoering van het onderzoeken van spoor 1 vergt tijd en energie. Wij kunnen daarbij ondersteuning bieden met praktische tips en tools.
    Spoor 1 én 2 tegelijk, hoe dan?