Preventie

Werk is meer dan alleen inkomen

Hun werkzame leven volledig inzetbaar, dat wensen we jouw medewerkers. Want werk is meer dan alleen inkomen. Je zorgt er dan ook voor dat je medewerkers geen onnodige risico’s lopen op ongevallen of op een andere manier uitvallen door verzuim. Een veilige en gezonde werkomgeving, daar gaan wij voor!

 • RI&E beleid
  Risico-inventarisatie en -evaluatie is een verplicht middel om een veilige, gezonde werkomgeving te bevorderen. Alle arbeidsrisico’s binnen jouw organisatie worden geïnventariseerd, waarna een plan van aanpak wordt opgesteld. Indien nodig worden hier kerndeskundige(n) bij betrokken. Vervolgens wordt een gedragsprotocol ontwikkeld, dat op een duidelijke manier wordt gecommuniceerd binnen je organisatie. Ook de vertrouwenspersoon wordt vernoemd.
 • Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO)
  Op basis van de Risico-inventarisatie en –evaluatie kunnen wij ook het PAGO uitvoeren. Dit is verplicht volgens de Arbowet. Neem gerust contact op voor meer informatie.
 • Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
  Het PMO is wettelijk verplicht. Geef je er een goede invulling aan, dan leidt het tot een hogere productiviteit en een lager verzuimpercentage. In een vroeg stadium krijg je inzicht in de gezondheid van je medewerkers. Dit biedt je de mogelijkheid op tijd zinvolle acties te ondernemen onder het mom van ‘voorkomen is beter dan genezen’..
 • Mediation
  Voor(kom) conflicten op de werkvloer: ze kosten je veel energie en vaak ook geld. Mediation is gericht op het samenwerkingsvoordeel. Wij gaan daarom op zoek naar de gezamenlijke belangen, een creatief proces waarbij de oplossing wordt gezocht in het beste voor twee partijen. De rechtbank kijkt alleen naar feiten, wat je hebt vastgelegd en ondertekend. Wij kijken naar wat de intentie is (geweest) van de samenwerking. In de praktijk blijkt dit vaak wezenlijk van elkaar te verschillen.
 • Keuringen
  Voor bepaalde beroepen is een medische keuring verplicht. En dat is maar goed ook, want zijn medewerkers niet capabel om hun functie (goed) uit te oefenen, dan kan dat henzelf of collega’s in gevaar brengen. Bij De Verzuimmakelaar kun je terecht voor alle voorkomende medische keuringen en aanstellingskeuringen. Ook medische keuringen voor een rijbewijs C of D behoren tot de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.
 • Werkplekonderzoek
  Onnodige risico’s op de werkplek, je wil ze graag voorkomen of verhelpen om zo je medewerkers te beschermen. Bovendien is het volgens de Arbowet verplicht je medewerkers een veilige en gezonde werkplek te bieden. Het gaat dan niet alleen om het risico op ongevallen of fysieke klachten door bijvoorbeeld een verkeerde houding, ook (seksuele) intimidatie, pesterijen of blootstelling aan chemische stoffen kunnen tot arbeidsrisico’s behoren. Het werkt verzuim in de hand en daarmee een verminderde productiviteit van je organisatie. De Verzuimmakelaar kan een werkplekonderzoek uitvoeren om zo de risico’s zoveel mogelijk te beperken.
Bekijk onze diensten