Blog

terug

Rouw en verzuim: maak goede afspraken

Zolang er nog geen zicht is op wettelijk rouwverlof, is het aan de werkgever hier zelf op een goede manier mee om te gaan. Het overlijden van een naaste kan leiden tot een periode van afwezigheid van de medewerker. In de praktijk zie ik dat werkgevers hier vaak mee worstelen. Door van tevoren goede afspraken of beleid te maken, kun je voorkomen dat medewerkers voor een langere tijd uit de running zijn, of erger, je organisatie verlaten.

Door Myrtille van Hout

Toon oprechte betrokkenheid
Er zijn nog steeds werkgevers die van mening zijn dat rouw geen ziekte is en daarom van hun medewerkers verwachten dat ze gewoon komen werken. Een medewerker in de rouw die onvoldoende ondersteuning en begeleiding krijgt, zal zich echter niet gehoord en gezien voelen. Zo kan een goed functionerende medewerker de motivatie kwijtraken en slechter gaan functioneren. Daarbij kunnen er vanuit rouw ook fysieke problemen ontstaan, het hangt allemaal samen. Het is daarom belangrijk dat leidinggevenden oprecht betrokken zijn bij de rouwende medewerker. Cocky van Ravensteijn heeft hier een mooi blog over geschreven. Zij toont ook aan dat rouw breder is dan verlies door overlijden.

Maak afspraken met de medewerker
Omdat er geen wettelijk rouwverlof geldt, is het belangrijk dat je als werkgever zelf duidelijkheid schept. Dit kun je doen door afspraken te maken met de medewerker en deze vast te leggen. Het is dan belangrijk dat je weet wat er precies speelt, bijvoorbeeld een zieke partner die komt te overlijden. Dan is iemand thuis veel nodig en kun je misschien voorstellen 50% verlof, 50%
ziekmelden. Of voor een deel thuiswerken. Ook kun je vastleggen of de medewerker na het overlijden betaald of onbetaald verlof kan krijgen, of aangepaste uren. Wees creatief in de oplossingen. Zorg er wel voor dat het niet te vrijblijvend is, spreek een deadline af. Vooral in dit soort situaties wil je geen ruis op de lijn.

Beleid maken
Als de medewerker echt niet meer in staat is om te werken door rouw en verdriet, dan kun je iemand ziekmelden. Maar vaak is dat niet nodig. Het helpt enorm als je als werkgever beleid maakt, zodat medewerkers weten waarvoor ze bij je kunnen aankloppen. Bijvoorbeeld als een van de ouders komt te overlijden en de medewerker wil er de komende tijd voor hen zijn, dat er dan een regeling is. Dat geeft een heleboel rust. Denk dus goed na over hoe jij in dit soort situaties goed werkgeverschap wil tonen en je medewerker wil steunen.

terug

De Tips Van De Verzuimmakelaar Op Een Rijtje:

  • Regel verzuim door rouw ook administratief op een goede manier: zet de juiste stappen.

  • Maak duidelijke afspraken over het rouwverlof en leg deze vast.

  • De casemanagers van De Verzuimmakelaar kunnen helpen bij beleid maken, informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

  • Wij kunnen doorverwijzen naar de verschillende providers, zoals een vertrouwenspersoon en bedrijfsarts. Vraag er gerust naar.